За контакти

Нашият представителен офис се намира в центъра на град София. Това местоположение Ви позволява да контактувате лесно с нас.

Пощенски адрес:
България
София 1606
бул. „Ген. Тотлебен“ №55

E-mail:
filkovestates@gmail.com

Web:
http://www.filkovestates.com

Телефони: 
0877 554 472
0887 602 705